Nota prawna

Hasbro Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-854 przy Alei Jana Pawła II 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000086070, NIP 118-00-74-063, Regon 010899330 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN w pełni wpłaconym. („Hasbro”) przysługują (i) wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie odkryjwsobiesupermoc.pl („Strona internetowa”), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz (ii) majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,  późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy.

 

Ponadto Hasbro na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej odkryjwsobiesupermoc.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Hasbro Poland Sp. z o.o. jest zabronione.

 

Hasbro Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na Stronie internetowej oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie internetowej w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet, w odniesieniu do których Hasbro Poland Sp. z o.o. nie przysługują jakiekolwiek prawa, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie internetowej.

W przypadku zamiaru zamieszczania na innej stronie internetowej w sieci Internet linku/linków lub jakichkolwiek odwołań do Strony internetowej prosimy o przesłanie informacji na następujący adres: Hasbro Poland Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.